Variabele: Dagloon

Een verbetering voorstellen

Naam

Dagloon

Afkorting

Saljrs

Thema

Loon

Definitie/omschrijving

Het gemiddeld dagloon

Bron

DWH_ONSS_StatbaseLATG

Instelling

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

Geldigheidsperiode

01/01/1997 - 31/12/2002

Meetniveau

Metrisch

Bijzonderheden/opmerkingen

Het gemiddeld dagloon wordt als volgt berekend:

  • Voor voltijdse werknemers:

(Gewone bezoldiging RSZ + Forfaitloon RSZ) / Normaal bezoldigde voltijdse dagen

  • Voor deeltijdse werknemers:

(Gewone bezoldiging RSZ + Forfaitloon RSZ) x 7,6 / Uren deeltijds.

Dit betekent dat voor een deeltijdse werknemer een dagloon bepaald wordt voor een voltijdse dag op basis van 38-uren per week.

Als er geen bezoldigde prestaties waren, wordt de waarde 0 toegekend voor het dagloon.

Alle loonvariabelen van de RSZ zijn brutolonen, met andere woorden: de werknemersbijdragen zijn inbegrepen, de werkgeversbijdragen niet.

Internationale compatibiliteit

/