Naam

Sector

Afkorting

Sector

Thema

Bedrijfssector

Definitie/omschrijving

De variabele bevat de sector waarin de gedetacheerde is tewerkgesteld.

Bron

DWH_ONSS_LIMOSA_DéclarationClient

Instelling

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

Geldigheidsperiode

01/01/2010 - ∞

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

/

Internationale compatibiliteit

/

CodeBetekenisGeldigheidsperiodeOpmerkingen
23000030Landbouw, tuinbouw, bosbouw en visserij 01/01/2010 - 01/01/2018
23000031Winning van delfstoffen, groeven 01/01/2010 - 01/01/2020
23000032Metallurgie, metaalnijverheid, machinebouw, montage, metaalconstructie, laswerken, pijpfitting, reparatie van auto's en motorrijwielen, consumentenelectronica 01/01/2010 - 01/01/2019
23000033Petrochemische nijverheid, scheikunde, brandstoffen 01/01/2010 - 01/01/2020
23000034Voeding 01/01/2010 - 01/01/2014
23000035Textiel en confectie 01/01/2010 - 01/01/2018
23000036Hout- en meubelnijverheid 01/01/2010 - 01/01/2017
23000037Schoonmaak, industriele reiniging 01/01/2010 - 01/01/2020
23000038Productie en distributie van electriciteit, gas en water 01/01/2010 - 01/01/2018
23000039Bouwnijverheid, grondwerken, waterwerken, bekabelingswerken, industriebouw en -uitrusting, podia- en stellingen 01/01/2010 - ∞
23000040Groot- en kleinhandel in consumptiegoederen niet voorkomend in vorige rubrieken 01/01/2010 - 01/01/2018
23000041Foorkramers, marktkramers, leurders 01/01/2010 - 01/01/2018
23000042Hotels, drankgelegenheden, restaurants, catering, cafés 01/01/2010 - 01/01/2018
23000043Vervoer, opslag en distributie 01/01/2010 - 01/01/2020
23000044Financiele instellingen en verzekeringen 01/01/2010 - 01/01/2018
23000045Immobilien, verhuur en diensten aan bedrijven 01/01/2010 - 01/01/2017
23000046Consultancy (juridisch, accountancy, audit en boekhouden) 01/01/2010 - 01/01/2018
23000047Architecten, Ingenieurs, experts, wetenschappelijk of technisch onderzoek 01/01/2010 - 01/01/2020
23000048ICT (Informatica, telecommunicatie, telefonie, computersoftware, webservices en -development, ICT consultancy) 01/01/2010 - 01/01/2019
23000049Onderwijs 01/01/2010 - 01/01/2016
23000050Gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening 01/01/2010 - 01/01/2018
23000051Sociaal-culturele gemeenschapsvoorzieningen en dienstverlening aan personen 01/01/2010 - 01/01/2019
23000052Huishoudens, dienstboden 01/01/2010 - 01/01/2014
23000053Internationale organisaties 01/01/2010 - 01/01/2019
23000054Showbizz, kunst, film, audiovisuele sector, sport en journalistiek 01/01/2010 - 01/01/2017
23000055Voedingsnijverheid 01/01/2010 - 01/01/2020
23000056Voedingshandel 01/01/2010 - 01/01/2019
23000057Security 01/01/2010 - 01/01/2016
23000058Installaties en onderhoud van electriciteit en electronica 01/01/2010 - 01/01/2019
23000999Ander 01/01/2010 - ∞
23001001Bouw 01/01/2015 - ∞
23001002Vleesverwerking 01/01/2016 - ∞
23001003Agrarische sector 01/01/2017 - ∞
23001004Schoonmaak 01/01/2017 - ∞
23001005Security 01/01/2016 - ∞
23001006ICT, telefonie 01/01/2012 - ∞
23001007Financiëlle instellingen en verzekeringen 01/01/2013 - ∞
23001008Productie en distributie van elektriciteit, gas en water 01/01/2017 - ∞
23001009Gezondheidszorg en social diensten 01/01/2016 - ∞
23001012Metaalwerken en pipefitting 01/01/2014 - ∞
23001013Elektrische installatiewerken 01/01/2017 - ∞
23001014Petrochemie 01/01/2016 - ∞
23001015Transport en distributie 01/01/2015 - ∞
23001016Hout- en meubelnijverheid 01/01/2017 - ∞
23001017Handel in andere consumptiegoederen 01/01/2012 - ∞
23001018Hotels en horeca 01/01/2017 - ∞
23001019Huishoudpersoneel 01/01/2017 - ∞
23001999Andere 01/01/2010 - ∞