Variabele: Effectief afwezig of aanneembare duur afwezigheid

Een verbetering voorstellen

Naam

Effectief afwezig of aanneembare duur afwezigheid

Afkorting

Net_dur_abs

Thema

Loopbaan, Pensioenen

Definitie/omschrijving

Deze variabele geeft aan hoeveel maanden van de afwezigheid/verlof als aanneembaar worden beschouwd voor de pensioenberekening.

Bron

DWH_SDPSP_SFP_LPB_CAREERDET

Instelling

Federale Pensioendienst

Geldigheidsperiode

01/04/2016 - ∞

Meetniveau

Metrisch

Bijzonderheden/opmerkingen

Voor het vaststellen van het aantal dienstjaren dat in aanmerking komt voor de berekening van het pensioen worden bepaalde perioden van afwezigheid (of bepaalde perioden met verminderde prestaties) slechts voor een bepaald percentage in aanmerking genomen. Deze variabele bevat enkel de periodes van afwezigheid/verlof die in aanmerking komen voor de pensioenberekening.

Internationale compatibiliteit

/