Variabele: Totaal pensioenbedrag

Een verbetering voorstellen

Naam

Totaal pensioenbedrag

Afkorting

MontantPensTot

Thema

Pensioenen

Definitie/omschrijving

Jaarlijks pensioenbedrag van de niet-geconsolideerde loopbaan inclusief het toegekende supplement minimumrecht.

= SupplDMPA + MontantPens

Bron

DWH_ONP_DROITMINIMUM

Instelling

Rijksdienst voor Pensioenen

Geldigheidsperiode

01/01/2015 - 31/12/2015

Meetniveau

N Metrisch

Bijzonderheden/opmerkingen

MontantPensTot is niet altijd gelijk aan PRS_Final want:

  • MontantPensTot is altijd een rustpensioen "alleenstaande" terwijl "PRS_Final ook een rustpensioen "gezin" kan zijn.
  • MontantPensTot kan ook de buitenlandse pensioeninkomsten bevatten.
  • MontantPensTot is het bedrag voor de toepassing van sommige toekenningsregels (beperking van loopbaan, plafondbedrag, cumulatieregels, indexeringen of verhogingen van het minimumpensioen in de loop van het jaar...).

Internationale compatibiliteit

/