Bron DWH_ONP_SFP_PENSIONMINIMUM

Een verbetering voorstellen

Naam instelling

Federale Pensioendienst

Naam

DWH_ONP_SFP_PENSIONMINIMUM

Geldigheidsperiode

01/04/2016 - ∞

Coverage/scope

Het bestand DWH_ONP_SFP_PENSIONMINIMUM bevat de betalingen van de minimumpensioenen voor zelfstandigen en werknemers in de maand december.

Periodiciteit

De gegevens over de minimumpensioenen worden jaarlijks aan het DWH AM&SB geleverd. 

Observatie eenheid

De betaling van een minimumpensioen.

Structuur

  • Het bestand bevat voor de gehele populatie gepensioneerden een aanduiding of ze al dan niet toegang hebben tot een minimumpensioen.
  • Het bestand bevat de betaalde minimumpensioenen in de maand december.
  • Behoudens uitzonderingen (zoals bijvoorbeeld indexeringen of aanpassingen van het pensioenbedrag) is het betaalde minimumpensioen identiek voor de overige maanden.

Bijzonderheden/opmerkingen

Het bestand maakt gebruik van volgende afkortingen die aanduiden voor welk type van pensioen een minimumpensioen wordt uitgekeerd:

  • PRS: rustpensioen werknemer
  • PSS: overlevingspensioen werknemer
  • PRI: rustpensioen zelfstandige
  • PSI: overlevingspensioen zelfstandige

Links

/