Variabele: Begin van de periode van ongeschiktheid

Een verbetering voorstellen

Naam

Begin van de periode van ongeschiktheid

Afkorting

DDEBUT

Thema

Arbeidsongeschiktheid

Definitie/omschrijving

Duidt de begindatum van de periode van arbeidsongeschiktheid aan. 

Bron

DWH_Fedris_FAT_ITT_71

Instelling

Federaal agentschap voor beroepsrisico's

Geldigheidsperiode

01/01/2017 - ∞

Meetniveau

Ordinaal

Bijzonderheden/opmerkingen

Niet zelden is de arbeidsongeschiktheid beperkt tot één dag, met name de dag waarop het ongeval zich heeft voorgedaan.

Voor meer informatie over de arbeidsongeschiktheidsperiodes zie bijlage2.

Internationale compatibiliteit

/