Variabele: AllowanceCode

Een verbetering voorstellen

Naam

AllowanceCode

Afkorting

Code3

Thema

Invaliditeit, Ziekte

Definitie/omschrijving

De codificatie van de uitkering.

Bron

DWH_INAMI_Paiements

Instelling

Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

Geldigheidsperiode

01/01/1997 - ∞

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

  • Dit is één van de variabelen die de vroegere variabele betalingscode vervangt
  • In sommige gevallen komen er codes voor die gelinkt zijn met het tijdvlak van de primaire arbeidsongeschiktheid. Deze zijn verkeerdelijk toegewezen aan het tijdvlak van invaliditeit en dus een anomalie. Meer bepaald gaat het om de codes "AB" en "MB".

Internationale compatibiliteit

/

CodeBetekenisGeldigheidsperiodeOpmerkingen
AABerekende uitkering aan 65% van het verloren loon 01/01/1997 - ∞ /
ACBerekende uitkering aan 55% van het verloren loon 01/01/1997 - ∞ /
ADBerekende uitkering aan 53% van het verloren loon 01/01/1997 - ∞ /
AEBerekende uitkering aan 50% van het verloren loon 01/01/1997 - ∞ /
AFBerekende uitkering aan 40% van het verloren loon 01/01/1997 - ∞ /
AGUitkering berekend op basis van het barema CP218 "nul jaren ervaring" 01/01/1997 - ∞ /
AHUitkering berekend op basis van het barema CP218 "negen jaar ervaring" 01/01/1997 - ∞ /
AKGerechtigde in preventieve hechtenis of veroordeeld, verblijft niet in de gevangenis voor een andere reden dan in §1 (bv elektronische enkelband) artikel 233 van KB van 3.7.1996 of artikel 32 van KB van 20.07.1971. Volledige uitkering vanaf 1.1.2016 01/01/1997 - ∞ /
AL- In psychiatrie geïnterneerde gerechtigde zonder persoon ten laste en die de inrichting mag verlaten voor een periode van minstens 7 dagen. Volledige uikering voor de duur van de toelating. - In psychiatrie geïnterneerde gerechtigde met persoon ten laste Aaltijd volledige uitkering. Van toepassing vanaf 1.1.2016 01/01/1997 - ∞ /
AUUitkeringsbedrag is kleiner dan de werkloosheidsuitkering gedurende de eerste 6 maand van de arbeidsongeschiktheid (vanaf 01-01-2015) 01/01/1997 - ∞ /
AVUitkering gelijk aan de werkloosheidsuitkering gedurende de eerste 6 maand van de arbeidsongeschiktheid 01/01/1997 - ∞ /
AXUitkering berekent aan een ander percentage van het verloren loon (enkel te gebruiken in geval van regularisatie) 01/01/1997 - ∞ /
BA- Moederschapsuitkering berekend aan 82% van het verloren loon (eerste 30 dagen voor de actieven) - Code BA te gebruiken voor het uitbetalen van de vader in geval van overlijden van de moeder 01/01/1997 - ∞ /
BB- Moederschapsuitkering berekend aan 79,5% van het verloren loon (eerste 30 dagen voor de werklozen) - Code BB te gebruiken voor het uitbetalen van de vader in geval van overlijden van de moeder 01/01/1997 - ∞ /
BC- Moederschapsuitkering berekend aan 75% van het verloren loon (vanaf de 31 dag tem 15e week - Code BC te gebruiken voor het uitbetalen van de vader in geval van overlijden van de moeder 01/01/1997 - ∞ /
BD- Moederschapsuitkering voor de 4 extra weken in geval van meerlingen - Code BD te gebruiken voor het uitbetalen van de vader in geval van overlijden van de moeder 01/01/1997 - ∞ /
BE- Uitkering na 15 of 19 weken wegens verlenging van de bevallinsrust met de duur van hospitalisatie van het kind vanaf de 8e dag vanaf de bevalling (75%) - Code BE te gebruiken voor het uitbetalen van de vader in geval van overlijden van de moeder 01/01/1997 - ∞ /
BF- Uitkering voor de aanvullende week van de nabevallingsrust toegekend op verzoek van de werkneemster indien zij arbeidsongeschikt is geweest gedurende de ganse periode van zes weken (of acht weken in geval van meerlingen) voor de werkelijke bevallingsdatum (vanaf 1 september 2006) - Code BF te gebruiken voor het uitbetalen van de vader in geval van overlijden van de moeder 01/01/1997 - ∞ /
BGVaderschapsrust 01/01/1997 - ∞ /
BHVaderschapsverlof uitgekeerd aan 60% van het gederfde loon in geval van hospitalisatie van meer dan 7 dagen van de moeder en waarbij het kind naar huis mag 01/01/1997 - ∞ /
BIIntern Adoptieverlof (binnenland) 01/01/1997 - ∞ /
BJ- Moederschapsuitkering vanaf de 15e of 19e week in geval van latere bevalling (75%) - Code BJ te gebruiken voor het uitbetalen van de vader in geval van overlijden van de moeder 01/01/1997 - ∞ /
BLTwee weken te converteren naar verlofdagen (van kracht voor de bevallingen vanaf 01-04-2009) (van toepassing vanaf documenten van het eerste trimester 2010) 01/01/1997 - ∞ /
BMWekelijks forfait voor moederschapsrust (regeling van de zelfstandigen) 01/01/1997 - ∞ /
BNWekelijks forfait voor de aanvullende week moederschapsrust in het geval van een meerling (regeling van de zelfstandigen) 01/01/1997 - ∞ /
BOWekelijks forfair voor de aanvullende weken in geval van hospitalisatie van het kind (na 7 dagen) (regeling van zelfstandigen - van toepassing vanaf 1 januari 2010) 01/01/1997 - ∞ /
BPHelft van het forfait voor moederschapsrust (regeling van de zelfstandigen) vanaf 01-01-2017 01/01/1997 - ∞ /
BQHelft van het forfait voor de aanvullende week moederschapsrust in het geval van een meerling (regeling van de zelfstandigen) Vanaf 01-01-2017 01/01/1997 - ∞ /
BRHelft van het forfair voor de aanvullende weken in geval van hospitalisatie van het kind (na 7 dagen) (regeling van zelfstandigen - van toepassing vanaf 1 januari 2017) 01/01/1997 - ∞ /
BSPleegouderverlof 01/01/1997 - ∞ /
BTInterlandelijke adoptieverlof (buitenland) 01/01/1997 - ∞ /
BXBerekende uitkering aan een ander percentage (uitsluitend te gebruiken in geval van regularisatie) 01/01/1997 - ∞ /
CAMinimum uitkering voor een regelmatig werknemer met gezinslast 01/01/1997 - ∞ /
CBMinimum uitkering voor een regelmatig werknemer voor alleenstaanden 01/01/1997 - ∞ /
CCMinimum uitkering voor een regelmatig werknemer voor samenwonenden 01/01/1997 - ∞ /
CDUitkering gelijk aan het bestaansminimum : met gezinslast 01/01/1997 - ∞ /
CEUitkering gelijk aan het bestaansminimum: zonder gezinslast 01/01/1997 - ∞ /
CFGerechtigde zonder gezinslast die de minimumuitkering met gezinslast ontvangt krachtens artikel 3 van het KB van 17.6.1982 (MB van 19.6.1982) 01/01/1997 - ∞ /
DAVolledige, verminderde of geen uitkering (0 Euro) door toepassing van de cumulatieregels in gevolge van een werkhervatting met toestemming van de adviserend geneesheer 01/01/1997 - ∞ /
DBVolledige, verminderde of geen uitkering (0 Euro) door toepassing van de cumulatieregels in gevolge van een werkhervatting met toestemming van de GRI 01/01/1997 - ∞ /
EAUitkering voor gedeeltelijke arbeidsverwijdering wegens zwangerschap 01/01/1997 - ∞ /
EBUitkering voor volledige arbeidsverwijdering wegens zwangerschap 01/01/1997 - ∞ /
ECUitkering voor gedeeltelijke arbeidsverwijdering wegens borstvoeding 01/01/1997 - ∞ /
EDUitkering voor volledige arbeidsverwijdering wegens borstvoeding 01/01/1997 - ∞ /
EEuitkering voor werkverwijdering (volledig of gedeeltelijk) omwille van zwangerschap, Uitkering verminderd met 10% Uengevolge van een activiteit als zelfstandige 01/01/1997 - ∞ /
EFUitkering voor werkverwijdering (volledig of gedeeltelijk) omwille van borstvoeding, Uitkering verminderd met 10% tengevolge van een activiteit als zelfstandige 01/01/1997 - ∞ /
FAForfait (volledige uitkering - regeling van zelfstandigen) 01/01/1997 - ∞ /
HAVolledige of verminderde of geen uitkering door toepassing van de cumulatieregels ingevolge van een rente toegekend door het Fonds voor arbeidsongevallen 01/01/1997 - ∞ /
HBVolledige of verminderde of geen uitkeringdoor toepassing van de cumulatieregels ingevolge een uitkering krachtens het gemeenrecht 01/01/1997 - ∞ /
HCVolledige of verminderde of geen uitkering door toepassing van de cumulatieregels ingevolge van een rente toegekend door het Fonds voor beroepsziekten 01/01/1997 - ∞ /
HDVolledige of verminderde of geen uitkering door toepassing van Europese verdragen 01/01/1997 - ∞ /
HEVerminderde uitkering voor andere cumulaties of voor meerdere cumulaties 01/01/1997 - ∞ /
HF"Verblijf in gevangenis of in instelling voor sociale bescherming. Voor 1-1-2016 - Gerechtigde met last die zijn volledige uitkering behoudt - Zonder last met de helft van de uitkering Vanaf 1-1-2016 in psychiatrie verblijvend geïnterneerde gerechtigde zonder persoon ten laste met de helft van de uitkering 01/01/1997 - ∞ /
HGUitkering verminderd met 10% in toepassing van artikel 234 van het KB van 3.7.96 (weigering van herscholing) van kracht tot 30 juni 2009) 01/01/1997 - ∞ /
HHUitkering verminderd met 10% ingevolge laattijdige aangifte (vanaf 01-01-2001 voor de algemene regeling en vanaf 1.4.2002 voor de regeling van zelfstandigen) 01/01/1997 - ∞ /
HIVolledige, verminderde of geen uitkering (0 euro), in toepassing van de Europese reglementering, in een periode van primaire arbeidsongeschiktheid beschouwd als invaliditeit 01/01/1997 - ∞ /
HJGerechtigde wiens uitkering met 10% werd verminderd ingevolge de laattijdige aangifte van zijn gedeeltelijke werkhervatting voor zover de laattijdigheid minder dan 15 kalenderdagen vanaf de hervatting bedraagt 01/01/1997 - ∞ /
HKVerloren loon is samengesteld uit meerdere delen en de minima zijn niet van toepassing vanaf de 1e dag van de 7e maand. (artikel 242) 01/01/1997 - ∞ /
HLGerechtigde die zich in preventieve hechtenis bevindt of veroordeeld is, maar die niet in de gevangenis verblijft omwille van een andere reden dan in §1, en die een verminderde uitkering ontvangt ten gevolge van cumul(s). Van toepassing vanaf 1.1.2016 01/01/1997 - ∞ /
HMIn psychiatrie geïnterneerde gerechtigde die een verminderde uitkering ontvangt ten gevolge van cumul(s). Van toepassing vanaf 1.1.2016 01/01/1997 - ∞ /
MAgeplafonneerde uitkering (65%) 01/01/1997 - ∞ /
MCgeplafonneerde uitkering (55%) 01/01/1997 - ∞ /
MDgeplafonneerde uitkering (53%) 01/01/1997 - ∞ /
MEgeplafonneerde uitkering (50%) 01/01/1997 - ∞ /
MFgeplafonneerde uitkering (40%) 01/01/1997 - ∞ /
MXgeplafonneerde uitkering (ander percentage) 01/01/1997 - ∞ /
QAPremie (aanpassings- en welvaartspremie, <= 123,95 euro) 01/01/1997 - ∞ /
QBInhaalpremie verschuldigd in mei 01/01/1997 - ∞ /
TTForfaitaire uitkering (volledige of verminderde) voor hulp aan derden 01/01/1997 - ∞ /
UAHerindiening van de uitgaven in geval van verzaking aan de terugvordering van ten onrechte bedragen aan uitkeringen in toepassing van artikel 22 van de wet van 11 april 1995 01/01/1997 - ∞ /
UBBedrag van gering belang (< €25) 01/01/1997 - ∞ /
UCHerindiening van de uitgaven (>= € 25) met toestemming van de administratieve controle (artikel 327) 01/01/1997 - ∞ /
UDHerindiening van de uitgaven in toepassing van de artikels 101 en 102 (loontrekkenden en 23ter en 23quater (zelfstandigen) (bijzondere gevallen) 01/01/1997 - ∞ /
UEGedeeltelijke herindiening van de uitgaven (bvb: beslag, schuldbemiddeling,…) 01/01/1997 - ∞ /
UFWisselrisico 01/01/1997 - ∞ /
UGAmbtshalve verzaking aan niet verschuldigde bedragen 01/01/1997 - ∞ /
UQAmbtshalve verzaking aan de inhaalpremie (verschuldigd in mei) 01/01/1997 - ∞ /
UTHerindiening van de terugvordering in geval van verzaking aan artikel 22 van de wet van 11 april 1995 voor een uitgave gerelateerd aan hulp van derden 01/01/1997 - ∞ /
UVAmbtshalve verzaking aan de aanpassings- en welvaartspremie (verschulidigd in januari <=123,95 euro) 01/01/1997 - ∞ /
ABAnomalie - Berekende uitkering aan 60% van het verloren loon.  01/01/1997 - ∞ /
MBAnomalie - Geplafonneerde uitkering (60%). 01/01/1997 - ∞ /
GBTijdelijk supplement toegekend van 1 maart 2020 aan de gerechtigde zelfstandige samenwonenden die als arbeidsongeschiktheid erkend zijn. 01/03/2020 - ∞ /