Variabele: Begindatum arbeidsongeschiktheid

Een verbetering voorstellen

Naam

Begindatum arbeidsongeschiktheid

Afkorting

Begindatum

Thema

Moederschapsbescherming, Primaire arbeidsongeschiktheid, Ziekte

Definitie/omschrijving

Begindatum van een ongewijzigd tijdsvak in de arbeidsongeschiktheid

Bron

DWH_CIN

Instelling

Nationaal Intermutualistisch College

Geldigheidsperiode

01/01/2003 - ∞

Meetniveau

Ordinaal

Bijzonderheden/opmerkingen

De begindatum die in deze variabele wordt weergegeven is de begindatum van een ongewijzigd tijdsvak in de arbeidsongeschiktheid.

Internationale compatibiliteit

/