Variabele: Bruto belastbare uitkering VSB

Een verbetering voorstellen

Naam

Bruto belastbare uitkering VSB

Afkorting

uitkering_BB_vsb

Thema

Handicap, Sociale bijstand

Definitie/omschrijving

Deze variabele bevat de uitkeringen - bruto belastbaar - gekend bij het VSB in het DWH AM&SB op jaarbasis.

Bron

DWH_BCSS_Revenu

Instelling

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

Geldigheidsperiode

01/09/2017 - ∞

Meetniveau

Metrisch

Bijzonderheden/opmerkingen

  • Sinds 1 september 2017 is de bevoegdheid voor de Tegemoetkoming Hulp aan Bejaarden (THAB) overgedragen naar de Vlaamse Gemeenschap voor alle inwoners van Vlaanderen. 
  • De inkomensvariabele voor het jaar 2017 bevat bijgevolg enkel de ZBO-uitkering van september tot en met december. Voor de volgende jaren bevat de inkomensvariabele de ZBO-uitkering van januari tot en met december.
  • Deze uitkering is niet onderhevig aan sociale bijdragen en personenbelasting. De bruto en bruto belastbare variabele zijn bijgevolg gelijk aan elkaar.

Internationale compatibiliteit

/