Variabele: Percentage van de tijdelijke ongeschiktheid

Een verbetering voorstellen

Naam

Percentage van de tijdelijke ongeschiktheid

Afkorting

Taux_indemnite

Thema

Arbeidsongeschiktheid

Definitie/omschrijving

Percentage van de tijdelijke ongeschiktheid. Het is mogelijk (een minderheid van de gevallen) dat het slachtoffer met tijdelijke ongeschiktheid is (bijvoorbeeld: een tijdelijke herval) terwijl een permanente ongeschiktheid is erkend.

Bron

DWH_Fedris_FAT_PM_IT

Instelling

Federaal agentschap voor beroepsrisico's

Geldigheidsperiode

01/01/2017 - ∞

Meetniveau

/

Bijzonderheden/opmerkingen

Voor meer informatie over de arbeidsongeschiktheidsperiodes zie bijlage2.

Internationale compatibiliteit

/