Variabele: RemAbsDays_div100

Een verbetering voorstellen

Naam

RemAbsDays_div100

Afkorting

RemAbsDays_div100

Thema

Arbeidsprestatie, Arbeidsvolume

Definitie/omschrijving

De afwezigheid van werknemers op de werkvloer voor dagen waarop de werknemer geacht werd te werken.

Bron

DWH_ONSS_UniStatbaseDMFA

Instelling

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

Geldigheidsperiode

01/01/2017 - ∞

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

RemAbsDays heeft betrekking op de dagen in de maatregelen met codes 503, 507, 508, 509,511,542,543.

De variabele komt enkel voor bij werknemers waarvoor een Capelo-aangifte bestaat (dus enkel overheid). Bij privé zou dit overal blanco moeten zijn. De invoering van de Capelo-hervorming heeft geleid tot een aantal gevallen waarbij de afwezigheid van de werknemer niet wordt aangegeven met een code en een aantal dagen maar door een periode (begin-einddatum) van afwezigheid. Dit maakt dat het volume van de afwezigheid niet direct beschikbaar is. De afwezigheden waarvoor de werknemer een wachtwedde ontvangt (bijvoorbeeld terbeschikkingstelling vanwege ziekte of voorafgaand aan pensioen) telden in de periode voorafgaand aan Capelo mee als arbeidsvolume (in de variable eqptpsp). De variabele RemAbsDays geeft een benadering van de afwezigheid met wachtwedde, door het aantal kalenderdagen te tellen in de periode van afwezigheid en dit te vermenigvuldigen met 5/7.

Internationale compatibiliteit

/