Variabele: Gewoonlijk beroep

Een verbetering voorstellen

Naam

Gewoonlijk beroep

Afkorting

PROFHABENT

Thema

Arbeidsongeval

Definitie/omschrijving

De variabele duidt aan of het slachtoffer op het ogenblik van het ongeval een activiteit in het kader van zijn gewoonlijke bezigheid uitoefende.

Bron

DWH_Fedris_FAT_AT_71

Instelling

Federaal agentschap voor beroepsrisico's

Geldigheidsperiode

01/01/2017 - ∞

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

 

Komt overeen met de variabele " GEWBER " voor de periode vóór 01/01/2005.

Dit gegeven is niet beschikbaar als het ongeval het voorwerp uitgemaakt heeft van een vereenvoudigde aangifte (elektronische aangifte van ongevallen die aanleiding geven tot minder dan 4 dagen tijdelijke ongeschiktheid).

 

Internationale compatibiliteit

/