Variabele: Refertewedde

Een verbetering voorstellen

Naam

Refertewedde

Afkorting

AVGSALARYAMOUNT

Thema

Loon, Pensioenen

Definitie/omschrijving

In principe is de refertewedde voor de berekening van het rust- en overlevingspensioen de gemiddelde wedde van de laatste 5 jaar van de loopbaan.

Bron

DWH_SDPSP_SFP_CARRIERE

Instelling

Federale Pensioendienst

Geldigheidsperiode

01/04/2016 - ∞

Meetniveau

Metrisch

Bijzonderheden/opmerkingen

  • Dit bedrag is enkel geldig op het moment van op pensioenstelling en evolueert dus niet doorheen de tijd.
  • De PDOS gegevens zijn beschikbaar vanaf 2001 maar zijn pas echt geïntegreerd in het DWH AM&SB vanaf 2003. Dit betekent dat voor de data van 2001 en 2002 geen rijksregistergegevens, geen Lipro code, geen nomenclatuurcode of afgeleide variabelen beschikbaar zijn. Vanaf 2003 zijn deze gegevens wel beschikbaar.

Internationale compatibiliteit

/