Variabele: Datum einde regeling

Een verbetering voorstellen

Naam

Datum einde regeling

Afkorting

DERGL

Thema

Arbeidsongeschiktheid

Definitie/omschrijving

De datum waarop de regeling ophoudt van kracht te zijn. Als deze datum wordt ingevoerd, kunnen er geen verdere vergoedingen worden toegekend na deze datum . 

Bron

DWH_Fedris_FAT_ITP_71

Instelling

Federaal agentschap voor beroepsrisico's

Geldigheidsperiode

01/01/2017 - ∞

Meetniveau

Ordinaal

Bijzonderheden/opmerkingen

/

Internationale compatibiliteit

/