Naam instelling

Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie

Naam

DWH_ONVA

Geldigheidsperiode

01/01/2004 - ∞

Coverage/scope

Het bestand van de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (DWH_ONVA) bevat gegevens inzake de vakantieduur en het jaarlijks enkel en dubbel vakantiegeld van de arbeiders en van de kunstenaars die onder het stelsel van de werknemers vallen. Het bestand bevat de gegevens van de dossiers waarvan de RJV het vakantiegeld uitbetaalt en degene waarvan het vakantiegeld wordt uitbetaald door een vakantiefonds.

Periodiciteit

Het bestand DWH_ONVA is een jaarbestand.

Observatie eenheid

De observatie-eenheid in dit bestand is het individu waarvan het vakantiegeld wordt uitbetaald door de RJV of een vakantiefonds.

Structuur

Een individu kan slechts eenmaal per jaar in het bestand voorkomen. De individuele gegevens zijn reeds geglobaliseerd door de RJV.

Bijzonderheden/opmerkingen

  • Het bestand DWH_ONVA bevat enkel gegevens inzake de arbeiders en de kunstenaars die onder het stelsel van de werknemers vallen. De gegevens van de bedienden in het stelsel van de werknemers en van alle personeelsleden uit de publieke sector zijn niet opgenomen in dit bestand.
  • Het bestand bevat de gegevens inzake de wettelijke vakantie en de "algemeen bindend verklaarde CAO-vakantie", die voorkomen in de sectoren van textiel-, vlas- en diamantnijverheid. Gegevens over extra vakantiedagen die betaald worden door de werkgever of door een Sociaal Fonds zijn niet opgenomen in het bestand.

Links

http://www.rjv.fgov.be/