Variabele: Datum beslissing van grootouder 11

Een verbetering voorstellen

Naam

Datum beslissing van grootouder 11

Afkorting

Datum_beslissing_grootouder11

Thema

Persoonsgegevens

Definitie/omschrijving

Datum regularisatie van grootouder 11, erkenning als asielzoeker .

Bron

DWH_RN_Origine

Instelling

Rijks- en KSZ-register

Geldigheidsperiode

31/12/2008 - ∞

Meetniveau

Ordinaal

Bijzonderheden/opmerkingen

Een datum van beslissing wijst op het feit dat de betrokkene een asielaanvraag heeft ingediend die resulteerde in een opname in het bevolkings- en vreemdelingenregister, omdat de vraag werd goedgekeurd of omdat de betrokkene om een andere reden dan asiel werd toegelaten (geregulariseerden).

Internationale compatibiliteit

/