Variabele: Rechtsbedrag voor regularisatie

Een verbetering voorstellen

Naam

Rechtsbedrag voor regularisatie

Afkorting

rechtsbedrag_voor_regul

Thema

Kinderbijslag

Definitie/omschrijving

Deze variabele geeft het berekende rechtsbedrag weer van voor de regularisatie.

Bron

DWH_VUTG_KB_Bet_Berekende_Rechten

Instelling

Vlaams Agentschap Uitbetaling Groeipakket

Geldigheidsperiode

01/01/2019 - ∞

Meetniveau

Metrisch

Bijzonderheden/opmerkingen

Met behulp van deze variabele kan je te weten komen of een regularisatie positief of negatief is. In het geval van een positieve regularisatie is het rechtsbedrag van voor de regularisatie kleiner dan het bedrag in de variabele "berekend rechtsbedrag". Bij een negatieve regularisatie is het rechtsbedrag van voor de regularisatie groter dan het bedrag in de variabele "berekend rechtsbedrag".

Internationale compatibiliteit

/