Variabele: Bijdrage AR

Een verbetering voorstellen

Naam

Bijdrage AR

Afkorting

CuCOT_AR

Thema

Bijdragen

Definitie/omschrijving

Solidariteitsbijdrage op door de werkgever terugbetaalde verkeersboetes

Bron

DWH_ONSSAPL_CUPPO

Instelling

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten

Geldigheidsperiode

01/04/2009 - 31/03/2014

Meetniveau

Metrisch

Bijzonderheden/opmerkingen

Supplementaire en bijzondere bijdrage op het aan socialezekerheidsbijdragen onderworpen loon (werknemerskengetal 889)

Om de werkgevers te ontraden de werknemers aan te zetten tot overtredingen, wordt vanaf het 1ste kwartaal 2009 een solidariteitsbijdrage ingevoerd op de bedragen die een werkgever in de plaats van een werknemer betaalt (of aan zijn werknemer terugbetaalt), voor een door de werknemer tijdens de uitoefening van zijn arbeidsovereenkomst opgelopen verkeersboete. Het gaat hier zowel om de (terug)betaling van de verkeersboete in de strikte zin van het woord, als om de (terug)betaling van bedragen voortvloeiend uit een minnelijke schikking of een onmiddellijke inning

Internationale compatibiliteit

/