Bron DWH_VSB_ZBO_PARTNER

Een verbetering voorstellen

Naam instelling

Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming

Naam

DWH_VSB_ZBO_PARTNER

Geldigheidsperiode

01/09/2017 - ∞

Coverage/scope

Vanaf september 2017 beheert het Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming het zorgbudget voor ouderen (voorheen de THAB-uitkering) omdat de bevoegdheid van de THAB werd overgedragen naar de Vlaamse Gemeenschap voor alle inwoners van Vlaanderen (met uitzondering van de medische erkenning, wat voorlopig een federale bevoegdheid blijft).

Het Vlaams Agentschap Sociale Bescherming levert vanaf september 2017 jaarlijks drie bestanden aan: DWH_VSB_ZBO_RECHTEN (het rechtenbestand), DWH_VSB_ZBO_PARTNER (het parterbestand) en DWH_VSB_ZBO_BETALINGEN (het betalingsbestand).

Het partnerbestand bevat de gegevens van de partner van de persoon met een ZBO.

Het Vlaams Agentschap definieert de partner als diegene wiens inkomen moet worden meegenomen voor de bepaling van het recht op een ZBO. Iemand kan enkel als partner worden beschouwd in geval van domicilie op hetzelfde adres.

Periodiciteit

De gegevens van het ZBO worden jaarlijks aan het DWH AM&SB aangeleverd. 

De gegevens zijn beschikbaar vanaf september 2017. 

Voor het jaar 2017 bevat het bestand de gegevens van 1 september 2017 tot en met 31 december 2017. Voor de volgende jaren heeft het bestand betrekking op de periode van 1 januari tot en met 31 december van het desbetreffende kalenderjaar.

Observatie eenheid

Het recht op een ZBO is de observatie eenheid. Per rechtenperiode wordt de partner geïdentificeerd (indien aanwezig). 

Structuur

Deze bron bevat informatie over de partners voor alle personen in het rechtenbestand, dus ook voor diegenen met een nul betaling (die wel een recht hebben maar geen betaling). Kortom, alle partners van diegenen in het rechtenbestand (indien ze een partner hebben) worden geregistreerd in het partnerbestand.

Bijzonderheden/opmerkingen

Vanaf september 2017 worden de gegevens over het ZBO geïntegreerd in het DWH AM&SB. 

Ten gevolge van de zesde staatshervorming werd een deel van de bevoegdheid van de THAB-uitkering overgedragen naar de Vlaamse Gemeenschap voor alle inwoners van Vlaanderen. Vanaf september 2017 hebben de meeste gegevens over de THAB in de databronnen van de FOD SZ dus enkel betrekking op de Duitstalige Gemeenschap, Brussel en het Waals Gewest. Let wel, aangezien de medische erkenning voorlopig een federale bevoegdheid blijft, kunnen deze gegevens geraadpleegd worden bij de FOD SZ.

Links

/