Variabele: Jaar van de originele bron

Een verbetering voorstellen

Naam

Jaar van de originele bron

Afkorting

year_bron

Thema

Activering door het OCMW

Definitie/omschrijving

In het geval dat een registratie begint in jaar T en eindigt in jaar T+1, komt dit record zowel voor in de trimestriële bestanden van T als in T+1. De variabele 'year_bron' laat toe vast te stellen of het al dan niet een registratie is van het voorgaande jaar.

Bron

DWH_SPPISFSE

Instelling

POD Maatschappelijke Integratie

Geldigheidsperiode

01/10/2011 - 30/06/2015

Meetniveau

Ordinaal

Bijzonderheden/opmerkingen

/

Internationale compatibiliteit

/