Variabele: Bijdrage PB

Een verbetering voorstellen

Naam

Bijdrage PB

Afkorting

COT_PB

Thema

Bijdragen

Definitie/omschrijving

Solidariteitsbijdrage op winstparticipaties

Bron

DWH_ONSSAPL_Statbase

Instelling

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten

Geldigheidsperiode

01/07/2010 - 31/12/2016

Meetniveau

Metrisch

Bijzonderheden/opmerkingen

Supplementaire en bijzondere bijdragen op bepaalde vergoedingen (werknemerskengetal 861)

De winstparticipaties zijn uitgesloten uit het loonbegrip, maar op de uitkering in speciën van de winstdeelname is een solidariteitsbijdrage van 13,07% verschuldigd ten laste van de toegetreden personeelsleden.

Internationale compatibiliteit

/