Variabele: Rijksregisternummer van de derde

Een verbetering voorstellen

Naam

Rijksregisternummer van de derde

Afkorting

RRN11_L04

Thema

Loopbaanonderbreking/tijdskrediet

Definitie/omschrijving

Deze variabele bevat het rijksregisternummer van de persoon voor wie men ouderschapsverlof / medische bijstand / mantelzorg opneemt.

Bron

DWH_ONEm_Paiements

Instelling

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening

Geldigheidsperiode

01/07/2021 - ∞

Meetniveau

/

Bijzonderheden/opmerkingen

/

Internationale compatibiliteit

/