Variabele: Einddatum recht

Een verbetering voorstellen

Naam

Einddatum recht

Afkorting

Date_end

Thema

Handicap, Sociale bijstand

Definitie/omschrijving

Deze variabele bevat de exacte einddatum waarop het recht slaat. 

Bron

DWH_VSB_ZBO_RECHTEN

Instelling

Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming

Geldigheidsperiode

01/09/2017 - ∞

Meetniveau

Ordinaal

Bijzonderheden/opmerkingen

In bepaalde gevallen is het mogelijk dat de einddatum van het recht later valt dan in jaar T.  

Internationale compatibiliteit

/