Variabele: Rijksregisternummer (INSZ) van de partner

Een verbetering voorstellen

Naam

Rijksregisternummer (INSZ) van de partner

Afkorting

NNISPTN2

Thema

/

Definitie/omschrijving

Het betreft het identificatienummer van de sociale zekerheid van de partner van een steunstrekker van het OCMW.

Bron

DWH_SPPIS_Formulaires

Instelling

POD Maatschappelijke Integratie

Geldigheidsperiode

01/01/2005 - ∞

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

Sinds 01/01/05 kan de partner van een hoofdbegunstigde, wanneer het gezinsinkomen ontoereikend is, ook in aanmerking komen voor de verschillende maatregelen van maatschappelijke integratie. Het OCMW bepaalt echter het type en het niveau van de hulp die aan elk van de begunstigden wordt toegekend. De POD MI kent de informatie met betrekking tot deze verdeling niet.

Internationale compatibiliteit

/