Variabele: Belangrijkheidscode

Een verbetering voorstellen

Naam

Belangrijkheidscode

Afkorting

Codimp

Thema

Werkgever

Definitie/omschrijving

Code van de dimensieklasse van de werkgever (grootte in aantal arbeidsprestaties)

Bron

DWH_ONSS_UniStatbaseDMFA

Instelling

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

Geldigheidsperiode

01/01/2017 - ∞

Meetniveau

Ordinaal

Bijzonderheden/opmerkingen

De belangrijkheidscode wordt berekend per jaar T en geldt dus voor alle vier kwartalen van dat jaar. Het resultaat van de berekening betreft het gemiddelde van de eerste drie kwartalen van jaar T-1 en het vierde kwartaal van jaar T-2.

Bij nieuwe werkgevers wordt de waarde bepaald op basis van het aantal aangeworven werknemers.

Internationale compatibiliteit

/

CodeBetekenisGeldigheidsperiodeOpmerkingen
0Onbepaald 01/01/2017 - ∞
1< 5 01/01/2017 - ∞
25 - 9 01/01/2017 - ∞
310 - 19 01/01/2017 - ∞
420 - 49 01/01/2017 - ∞
550 - 99 01/01/2017 - ∞
6100 - 199 01/01/2017 - ∞
7200 - 499 01/01/2017 - ∞
8500 - 999 01/01/2017 - ∞
9>1000 01/01/2017 - ∞