Variabele: Bijdrage Fonds Sluiting Ondernemingen

Een verbetering voorstellen

Naam

Bijdrage Fonds Sluiting Ondernemingen

Afkorting

Cotffe

Thema

Bijdragen, Werkgever

Definitie/omschrijving

Bedrag van de bijdrage voor Fonds Sluiting Ondernemingen

Bron

DWH_ONSS_StatbaseDMFA

Instelling

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

Geldigheidsperiode

01/01/2003 - 31/03/2008

Meetniveau

Metrisch

Bijzonderheden/opmerkingen

Het Fonds tot Vergoeding van de in Geval van Sluiting van Ondernemingen Ontslagen Werknemers (hierna Fonds voor Sluiting van Ondernemingen genoemd ) werd opgericht om tussen te komen wanneer een werkgever zijn verplichtingen ten opzichte van zijn werknemers niet meer naleeft (in het algemeen bij faillissement). Deze tussenkomst wordt gefinancierd door bijdragen ten laste van bepaalde werkgevers. Daarnaast werden ook andere opdrachten toevertrouwd aan het Fonds voor Sluiting van Ondernemingen waaronder met name, een tussenkomst in de vergoeding van bepaalde werkloosheidsdagen. Vervangen door Contributioncode 809 en 810.

Internationale compatibiliteit

/