Variabele: Onderwijsniveau

Een verbetering voorstellen

Naam

Onderwijsniveau

Afkorting

EDU

Thema

Persoonsgegevens

Definitie/omschrijving

Deze variabele bevat het hoogst behaalde onderwijsniveau volgens de ISCED 2011 nomenclatuur.

Bron

DWH_STATBEL_Education

Instelling

Statbel

Geldigheidsperiode

01/01/2012 - 01/01/2017

Meetniveau

Ordinaal

Bijzonderheden/opmerkingen

Voor de bepaling van het hoogst behaalde onderwijsniveau, baseerde Statbel zich op onderstaande administratieve databanken:

 • Vlaamse Gemeenschap
  • Diploma’s primair-, secundair-, volwassen- en hoger onderwijs en middenjury (LED)
  • Erkende buitenlandse diploma’s (NARIC)
  • Inschrijvingen primair- en secundair onderwijs (AGODI)
  • Inschrijvingen hoger onderwijs (DHO)
 • Federatie Wallonië-Brussel
  • Diploma’s primair- en secundair onderwijs (COMPTAGES)
  • Diploma’s hoger onderwijs (SATURN en CREF)
  • Diploma’s middenjury
  • Inschrijvingen primair- en secundair onderwijs (COMPTAGES)
  • Inschrijvingen hoger onderwijs (SATURN en CREF)
 • Duitstalige Gemeenschap
  • Diploma’s primair-, secundair- en hoger onderwijs
  • Diploma’s ondernemersopleiding en alternerend leren
  • Inschrijvingen primair-, secundair- en hoger onderwijs
  • Inschrijvingen ondernemersopleiding en alternerend leren
 • Waals Gewest
  • Diploma’s ondernemersopleiding en alternerend leren (IFAPME)
  • Inschrijvingen ondernemersopleiding en alternerend leren (IFAPME)
 • Hoogste onderwijsniveau op basis van de Census 2011

Internationale compatibiliteit

/

CodeBetekenisGeldigheidsperiodeOpmerkingen
0ISCED niveau 0: Minder dan lager onderwijs 01/01/2012 - 01/01/2017
1ISCED niveau 1: Lager onderwijs 01/01/2012 - 01/01/2017
2ISCED niveau 2: Lager secundair onderwijs 01/01/2012 - 01/01/2017
3ISCED niveau 3: Hoger secundair onderwijs 01/01/2012 - 01/01/2017
4ISCED niveau 4: Post-secundair niet-hoger onderwijs 01/01/2012 - 01/01/2017
5ISCED niveau 5: Hoger onderwijs, korte cyclus 01/01/2012 - 01/01/2017
6ISCED niveau 6: Bachelor of equivalent 01/01/2012 - 01/01/2017
7ISCED niveau 7: Master of equivalent 01/01/2012 - 01/01/2017
8ISCED niveau 8: Doctoraat of equivalent 01/01/2012 - 01/01/2017
NAPPersonen jonger dan 15 jaar. Voor deze groep wordt geen hoogst behaalde onderwijsniveau bepaald. 01/01/2012 - 01/01/2017
UNKPersonen waarvoor geen hoogste onderwijsniveau bepaald kan worden. 01/01/2012 - 01/01/2017