Variabele: Percentage deeltijds

Een verbetering voorstellen

Naam

Percentage deeltijds

Afkorting

Tauxpt

Thema

Arbeidsregime, Arbeidsvolume

Definitie/omschrijving

Het percentage van een voltijdse job dat de deeltijdse werknemer presteert

Bron

DWH_ONSS_StatbaseLATG

Instelling

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

Geldigheidsperiode

01/01/1997 - 31/12/2002

Meetniveau

Metrisch

Bijzonderheden/opmerkingen

Voor de werknemers in deeltijds of speciaal regime (zie Arbeidsregime RSZ - prestatietype) wordt het percentage deeltijd als volgt berekend:

(ARD INCL*BU*REG)/(BD*UM*TRIM)

waarbij:

  • ARD INCL gelijk is aan het aantal arbeidsdagen inclusief de gelijkgestelde dagen (bezoldigde dagen, vakantiedagen en gelijkgestelde dagen) die zijn aangegeven in de homogene periode*
  • BU gelijk is aan het aantal bezoldigde uren voor de homogene periode (BU is enkel gekend voor de deeltijdse werknemer)
  • REG staat voor het wekelijks arbeidsregime (5 indien het om een 5-dagenweek gaat, anders 6)
  • BD is gelijk aan het aantal bezoldigde dagen voor de homogene periode* (voor de deeltijdse werknemer)
  • UM het normaal aantal arbeidsuren per week voor de maatman geeft (voor de deeltijdse werknemer)
  • TRIM gelijk is aan het normaal aantal arbeidsdagen in de homogene periode* (hetzij het aantal kalenderdagen verminderd met het aantal zater- en zondagen indien het arbeidsregime bestaat uit 5 arbeidsdagen per week, hetzij het aantal kalenderdagen verminderd met het aantal zondagen; in de meeste gevallen is TRIM gelijk aan 65 of 78)

* Voor de berekening van het percentage deeltijd wordt (in tegenstelling tot het voltijds equivalent inclusief gelijkgestelde dagen) niet noodzakelijk het volledige kwartaal in rekening genomen, maar de periode waarin het deeltijds regime van kracht was, de zogenaamde homogene periode.

Internationale compatibiliteit

/