Variabele: Familiesituatie

Een verbetering voorstellen

Naam

Familiesituatie

Afkorting

familiesituatie

Thema

Gezinsgegevens, Handicap, Sociale bijstand

Definitie/omschrijving

Deze variabele geeft aan welke familiesituatie van toepassing is voor de begunstigde.

Bron

DWH_SPFSS_PAY

Instelling

FOD Sociale Zekerheid

Geldigheidsperiode

01/01/2002 - ∞

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

  • Deze variabele is afgeleid uit de statistische classificatie. De statistische classificatie is een code verbonden aan ieder maandelijks recht van een tegemoetkoming. Deze code heeft zijn naam te danken aan het feit dat het de toegekende tegemoetkoming op een unieke wijze classificeert in een bepaalde categorie en tevens aan de basis ligt bij de opmaak van de maandelijkse en jaarlijkse statistieken van de tegemoetkomingen.
  • Deze variabele is van toepassing voor IVT/IT en THAB.

Internationale compatibiliteit

/
CodeBetekenisGeldigheidsperiodeOpmerkingen
0Niet gekend 01/01/2002 - ∞ Deze code is van toepassing voor productcodes voor productcodes 13, 14, 15, 16, 17 en 18.
1Persoon ten laste 01/01/2002 - ∞ Deze code is van toepassing voor productcodes voor productcodes 13, 14, 15, 16, 17 en 18.
2Alleenstaand 01/01/2003 - ∞ Deze code is van toepassing voor productcodes voor productcodes 13, 14, 15, 16, 17 en 18.
3 Samenwonend 01/01/2002 - ∞ Deze code is van toepassing voor productcodes voor productcodes 13, 14, 15, 16, 17 en 18.
4Samenwonend met aanverwant 2de graad 01/01/2003 - ∞ Deze code is van toepassing voor productcodes voor productcodes 17 en 18.
7Samenwonend met aanverwant 2de graad 01/01/2002 - 31/12/2002 Deze code is van toepassing voor productcodes voor productcodes 17 en 18.
9Partner heeft dossier HAB 01/01/2002 - ∞ Deze code is van toepassing voor productcodes voor productcodes 17 en 18.
1Categorie C 01/01/2002 - ∞ Deze code is van toepassing voor productcodes voor productcodes 44, 45, 46 en 48.
2Categorie B 01/01/2002 - ∞ Deze code is van toepassing voor productcodes voor productcodes 44, 45, 46 en 48.
3 Categorie A 01/01/2002 - ∞ Deze code is van toepassing voor productcodes voor productcodes 44, 45, 46 en 48.
*Niet van toepassing 01/01/2002 - ∞ Deze code is van toepassing voor productcodes voor productcodes 13, 14, 15, 16, 17,18, 44, 45, 46 en 48.