Bron DWH_SIGEDIS_VarDer

Een verbetering voorstellen

Naam instelling

SIGEDIS

Naam

DWH_SIGEDIS_VarDer

Geldigheidsperiode

01/01/1956 - 31/12/2010

Coverage/scope

Het bestand DWH_SIGEDIS_VarDer bevat afgeleide variabelen die gebaseerd zijn op de bestanden DWH_SIGEDIS_Période en DWH_SIGEDIS_Inscription. Het bestand bevat geharmoniseerde variabelen inzake de loopbaan per jaar per individu.

Periodiciteit

Het bestand DWH_SIGEDIS_VarDer is een jaarbestand.

Observatie eenheid

De loopbaangevevens per inidividu.

Structuur

Dit bestand bevat per jaar één record per individu.

Bijzonderheden/opmerkingen

  • Vanaf 1991 gebeurt de registratie van de gegevens elektronisch in plaats van via borderellen, wat de betrouwbaarheid van de gegevens heeft verhoogd.
  • De vzw Sigedis (Sociale individuele gegevens-Données Individuelles Sociales) is gecreëerd door RVP en PDOS samen met de KSZ, RSZ en FOD Sociale Zekerheid, en is sinds 01/01/2010 de opvolger van CIMIRe.

Links