Variabele: Bedrag van de medische kosten

Een verbetering voorstellen

Naam

Bedrag van de medische kosten

Afkorting

Montant_frais_medicaux

Thema

Arbeidsongeschiktheid

Definitie/omschrijving

Duidt het totaalbedrag van de uitbetaalde medische, chirurgische, farmaceutische en ziekenhuiskosten aan (voor een bepaald INSZ/schadegeval) tijdens het boekjaar waarvoor de informatie wordt meegedeeld.

Bron

/

Instelling

Fonds voor Arbeidsongevallen

Geldigheidsperiode

01/01/2013 - 31/12/2016

Meetniveau

/

Bijzonderheden/opmerkingen

Voor meer informatie over de betaling organisaties zie bijlage1

Internationale compatibiliteit

/