Bron DWH_FAT_PAIAD

Een verbetering voorstellen

Naam instelling

Fonds voor Arbeidsongevallen

Naam

DWH_FAT_PAIAD

Geldigheidsperiode

01/01/2013 - 31/12/2016

Coverage/scope

Informatie over de betalingen aan de rechthebbenden in geval van een dodelijk ongeval.

Periodiciteit

De informatie wordt geregistreerd naarmate de aangiften ingediend worden. Het FAO levert jaarlijks een bestand.

Observatie eenheid

De basiseenheid is het dossier met betrekking tot de aangifte van een arbeidsongeval.

Structuur

/

Bijzonderheden/opmerkingen

/

Links

/