Bron DWH_VSB_ZBO_BETALINGEN

Een verbetering voorstellen

Naam instelling

Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming

Naam

DWH_VSB_ZBO_BETALINGEN

Geldigheidsperiode

01/09/2017 - ∞

Coverage/scope

Vanaf september 2017 beheert het Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming het zorgbudget voor ouderen (voorheen de THAB-uitkering) omdat de bevoegdheid van de THAB werd overgedragen naar de Vlaamse Gemeenschap voor alle inwoners van Vlaanderen (met uitzondering van de medische erkenning, wat voorlopig een federale bevoegdheid blijft).

Het Vlaams Agentschap Sociale Bescherming levert vanaf september 2017 jaarlijks drie bestanden aan: DWH_VSB_ZBO_RECHTEN (het rechtenbestand), DWH_VSB_ZBO_PARTNER (het parterbestand) en DWH_VSB_ZBO_BETALINGEN (het betalingsbestand).

Het betalingsbestand bevat informatie over alle betalingen van het ZBO (met uitzondering van de nulbetalingen).

Periodiciteit

De gegevens van het ZBO worden jaarlijks aan het DWH AM&SB aangeleverd. 

De gegevens zijn beschikbaar vanaf september 2017.

Voor het jaar 2017 bevat het bestand de gegevens van 1 september 2017 tot en met 31 december 2017. Voor de volgende jaren heeft het bestand betrekking op de periode van 1 januari tot en met 31 december van het desbetreffende kalenderjaar.

Observatie eenheid

In het bestand is de maandelijkse betaling van een ZBO de eenheid van observatie.

Structuur

Het bestand is opgebouwd op basis van maandgegevens voor die individuen uit het rechtenbestand die daadwerkelijk een betaling ontvangen in het kalenderjaar (betaling > 0). Dit bestand bevat dus een afzonderlijk record per betalingsmaand.

Bijzonderheden/opmerkingen

Vanaf september 2017 worden de gegevens over het ZBO geïntegreerd in het DWH AM&SB.

Ten gevolge van de zesde staatshervorming werd een deel van de bevoegdheid van de THAB-uitkering overgedragen naar de Vlaamse Gemeenschap voor alle inwoners van Vlaanderen. Vanaf september 2017 hebben de meeste gegevens over de THAB in de databronnen van de FOD SZ dus enkel betrekking op de Duitstalige Gemeenschap, Brussel en het Waals Gewest. Let wel, aangezien de medische erkenning voorlopig een federale bevoegdheid blijft, kunnen deze gegevens geraadpleegd worden bij de FOD SZ.

Links

/