Variabele: Aard van het letsel

Een verbetering voorstellen

Naam

Aard van het letsel

Afkorting

Arabe

Thema

Arbeidsongeval

Definitie/omschrijving

Deze variabele beschrijft de gevolgen van het ongeval voor het slachtoffer (breuk, ontwrichting, ...).

Bron

DWH_FAT_B1

Instelling

Fonds voor Arbeidsongevallen

Geldigheidsperiode

01/01/1999 - 31/12/2004

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

Voor ongevallen die plaatsgevonden hebben in 2005 of vroeger, gaat het om tabel E van bijlage IV van het KB van 27/03/1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk.

Internationale compatibiliteit

/
CodeBetekenisGeldigheidsperiodeOpmerkingen
10Fracturen 01/01/1999 - 31/12/2004
20Ontwrichtingen 01/01/1999 - 31/12/2004
25Verstuikingen en verzwikkingen 01/01/1999 - 31/12/2004
30Schuddingen en andere inwendige traumata 01/01/1999 - 31/12/2004
40Afzettingen en enucleaties 01/01/1999 - 31/12/2004
41Andere verwondingen 01/01/1999 - 31/12/2004
50Oppervlakkige traumata 01/01/1999 - 31/12/2004
55Kneuzingen en verbrijzelingen 01/01/1999 - 31/12/2004
60Brandwonden 01/01/1999 - 31/12/2004
70Acute vergiftigingen en acute intoxicaties 01/01/1999 - 31/12/2004
80Effecten van het gure weder en andere uitwendige factoren 01/01/1999 - 31/12/2004
81Verstikkingen 01/01/1999 - 31/12/2004
82Schadelijke effecten van de elektriciteit 01/01/1999 - 31/12/2004
83Schadelijke effecten van de radiaties 01/01/1999 - 31/12/2004
90Meervoudige letsels van verscheidene aard 01/01/1999 - 31/12/2004
99Andere traumata en slecht bepaalde traumata 01/01/1999 - 31/12/2004