Variabele: Reden oppensioenstelling

Een verbetering voorstellen

Naam

Reden oppensioenstelling

Afkorting

Reden_pensioen

Thema

Pensioenen

Definitie/omschrijving

Reden van oppensioenstelling

Bron

DWH_SDPSP_CARRIERE

Instelling

Pensioendienst voor de overheidssector

Geldigheidsperiode

01/01/2006 - 31/03/2016

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

Deze variabele vervangt de variabele "preascd" maar bevat minder gedetailleerde informatie i.v.m. de reden van pensionering. Voor een conversie van deze variabele zie bijlage1.

Internationale compatibiliteit

/
CodeBetekenisGeldigheidsperiodeOpmerkingen
Ambtswege 01/01/2006 - 31/03/2016
Andere 01/01/2006 - 31/03/2016
Leeftijdsgrens 01/01/2006 - 31/03/2016
Lichamelijke ongeschiktheid 01/01/2006 - 31/03/2016
Uitgesteld 01/01/2006 - 31/03/2016
Vervroegd op aanvraag 01/01/2006 - 31/03/2016

Conversietabel reden oppensioenstelling

preascd (01/01/2001 – 31/12/2005)

reden_pensioen (01/01/2006 – 99/99/9999)

0

Onbekend

Andere

1

Pensioen wegens anciënniteit op leeftijdsgrens

Leeftijdsgrens

2

Pensioen van ambtswege

Ambtswege

3

Pensioen wegens lichamelijke ongeschiktheid

Lichamelijke ongeschiktheid

4

Pensioen wegens beroepsziekte of arbeidsongeval

Lichamelijke ongeschiktheid

5

Pensioen wegens arbeidsongeval of wegens een ongeval op weg van/naar het werk

Lichamelijke ongeschiktheid

6

Ontslagnemer, ontslagen of afgezet voor 1 januari 1977 met minstens 15 jaar dienst of minder dan 15 jaar dienst maar met validering door persoonlijke bijdragen tot 15 jaar dienst.

Andere

7

Ontslagnemer, ontslagen of afgezet vanaf 1 januari 1977 met minstens 5 jaar dienst.

Andere

10

Pensioen op eigen aanvraag, art. 2, A, 1 Samengeordende Wetten op Militaire Diensten (SWMP)

Vervroegd op aanvraag

11

Pensioen op eigen aanvraag, art. 2, A, 2 Samengeordende Wetten op Militaire Diensten (SWMP)

Vervroegd op aanvraag

12

Pensioen op eigen aanvraag, art. 2, A, 3 Samengeordende Wetten op Militaire Diensten (SWMP)

Vervroegd op aanvraag

13

Pensioen wegens het bereiken van de leeftijdsgrens, art.2, A, 3, A Samengeordende Wetten op Militaire Diensten (SWMP)

Leeftijdsgrens

14

Pensioen op eigen aanvraag, art. 2, A, 3, B Samengeordende Wetten op Militaire Diensten (SWMP)

Vervroegd op aanvraag

15

Pensioen wegens het bereiken van de leeftijdsgrens, art.2, A, 3, B Samengeordende Wetten op Militaire Diensten (SWMP)

Leeftijdsgrens

16

Pensioen wegens lichamelijke ongeschiktheid, art. 2, A, 4 Samengeordende Wetten op Militaire Diensten (SWMP)

Lichamelijke ongeschiktheid

17

Verminderd pensioen verleend door de Koning, art. 2, B, Samengeordende Wetten op Militaire Diensten (SWMP)

Andere

18

Pensioen van ambtswege, art. 3, A, 1 Samengeordende Wetten op Militaire Diensten (SWMP)

Ambtswege

19

Pensioen van ambtswege, art. 3, A, 2 Samengeordende Wetten op Militaire Diensten (SWMP)

Ambtswege

20

Pensioen van ambtswege op aanvraag, art. 3, A, 3 Samengeordende Wetten op Militaire Diensten (SWMP)

Ambtswege

21

Pensioen van ambtswege, art. 3, A, 4 Samengeordende Wetten op Militaire Diensten (SWMP)

Andere

22

Pensioen wegens het bereiken van de leeftijdsgrens, art. 3, A, 4 Samengeordende Wetten op Militaire Diensten (SWMP)

Leeftijdsgrens

23

Pensioen van ambtswege, art. 3, A, 5 Samengeordende Wetten op Militaire Diensten (SWMP)

Ambtswege

24

Pensioen wegens het bereiken van de leeftijdsgrens, art. 3, A, 5 Samengeordende Wetten op Militaire Diensten (SWMP)

Andere

25

Pensioen van ambtswege, art. 3, A, 6 Samengeordende Wetten op Militaire Diensten (SWMP)

Ambtswege

26

Pensioen van ambtswege, art. 3, B, A Samengeordende Wetten op Militaire Diensten (SWMP)

Ambtswege

27

Pensioen wegens het bereiken van de leeftijdsgrens, art. 3, B, A Samengeordende Wetten op Militaire Diensten (SWMP)

Leeftijdsgrens

28

Pensioen van ambtswege, art. 3, B, B Samengeordende Wetten op Militaire Diensten (SWMP)

Ambtswege

29

Pensioen wegens het bereiken van de leeftijdsgrens, art. 3, B, B Samengeordende Wetten op Militaire Diensten (SWMP)

Leeftijdsgrens

30

Pensioen wegens lichamelijke ongeschiktheid, art. 3, C, Samengeordende Wetten op Militaire Diensten (SWMP)

Lichamelijke ongeschiktheid

31

Pensioen wegens lichamelijke ongeschiktheid, art. 3, D, Samengeordende Wetten op Militaire Diensten (SWMP)

Lichamelijke ongeschiktheid

40

Vervroegd pensioen op aanvraag

Vervroegd op aanvraag

41

Uitgesteld pensioen (Wet 5 augustus 1978)

Uitgesteld

43

Vervroegd pensioen van ambtswege (365 dagen afwezigheid wegens ziekte na 60ste verjaardag)

Lichamelijke ongeschiktheid

44

Pensioen wegens het bereiken van de leeftijdsgrens, art. 115 Wet 14 februari 1961

Leeftijdsgrens

45

Pensioen wegens lichamelijke ongeschiktheid, art. 117, Wet 14 februari 1961

Lichamelijke ongeschiktheid

46

Vervroegd pensioen van ambtswege (548 dagen afwezigheid wegens ziekte na 60ste verjaardag)

Lichamelijke ongeschiktheid

50

Pensioen op aanvraag in het onderwijs (50-54 jaar)

Vervroegd op aanvraag

51

Pensioen op aanvraag in het onderwijs (55-59 jaar)

Vervroegd op aanvraag

52

Pensioen op aanvraag in het onderwijs (60-64 jaar)

Vervroegd op aanvraag

53

Pensioen wegens anciënniteit na de leeftijdsgrens

Leeftijdsgrens

55

Vervroegd pensioen, Wet 7 maart 1978 (gemeenten)

Andere

56

Ambtshalve op pensioen, Wet 29 juni 1976 (gemeenten)

Ambtswege

57

Ambtshalve op pensioen, Wet 22 december 1989 (gemeenten)

Ambtswege

58

Pensioen voor beperkte loopbaan, toegekend op basis van een gemeentelijke pensioenreglementering

Andere

59

Pensioen op aanvraag wet 29 juni 1976

Andere

60

Emeritaatspensioen

Andere

70

Koloniaal rustpensioen na 15 jaar dienst, art. 10 Wet 21 mei 1964

Andere

71

Koloniaal rustpensioen na 15 jaar fictieve dienst

Andere

72

Koloniaal rustpensioen op 60 jarige leeftijd

Andere

73

Koloniaal rustpensioen wegens lichamelijke ongeschiktheid

Lichamelijke ongeschiktheid

74

Koloniaal rustpensioen na 15 jaar dienst, Decreet van 23 juli 1949

Andere

80

Onmiddellijk pensioen, art. 46 Wet 15 mei 1984

Vervroegd op aanvraag

81

Uitgesteld pensioen, art. 46 Wet 15 mei 1984

Uitgesteld

82

Vervroegd pensioen op aanvraag vanaf 58 jaar, art. 5 Wet 30 maart 2001 (p olitie)

Vervroegd op aanvraag

83

Vervroegd pensioen van ambtswege (365 dagen afwezigheid wegens ziekte vanaf 60 jaar (politie vanaf 58 jaar, art. 6 Wet van 30 maart 2001))

Lichamelijke ongeschiktheid

84

Vervroegd pensioen op aanvraag vanaf 54 jaar (Ex rijkswacht of militair), Art. 10, 1 Wet 30 maart 2001 (politie)

Vervroegd op aanvraag

85

Vervroegd pensioen op aanvraag vanaf 56 jaar (Ex rijkswacht of militair), Art. 10, 2 Wet 30 maart 2001 (politie)

Vervroegd op aanvraag

86

Vervroegd pensioen op aanvraag vanaf 58 jaar (Ex rijkswacht of militair), Art. 10, 3 Wet 30 maart 2001 (politie)

Vervroegd op aanvraag

87

Vervroegd pensioen van ambtswege (1ste dag volgend op de maand van terbeschikkingstelling), Art. 82 Wet 26 maart 2002 (politie)

Vervroegd op aanvraag

91

Overleden in activiteit

Andere

92

Overleden in activiteit ingevolge arbeidsongeval

Andere

93

Overleden in activiteit ingevolge beroepsziekte

Andere

94

Overleden in activiteit ingevolge ongeval op weg van/naar het werk

Andere

95

Overlijden van de echtgenoot

Andere

96

Overlijden van de gewezen echtgenoot

Andere

97

Overlijden van de vader

Andere

98

Overlijden van de moeder

Andere

99

Overlijden van een andere persoon

Andere