Variabele: Maand10

Een verbetering voorstellen

Naam

Maand10

Afkorting

Month10

Thema

Kinderbijslag

Definitie/omschrijving

Deze variabele geeft aan of het recht op kinderbijslag geldig is in oktober.

Bron

DWH_INASTI_AllocFam

Instelling

Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen

Geldigheidsperiode

01/01/2006 - 30/06/2014

Meetniveau

Ordinaal

Bijzonderheden/opmerkingen

  • Het bestand DWH_INASTI_AllocFam bevat geen exacte begin- en einddatum van het recht maar enkel informatie of het recht al dan niet geldig is in een bepaalde maand.
  • Deze variabele komt enkel voor in het bestand van het vierde kwartaal.

Internationale compatibiliteit

/
CodeBetekenisGeldigheidsperiodeOpmerkingen
0Nee 01/01/2006 - 30/06/2014 Deze variabele komt enkel voor in het bestand van het vierde kwartaal.
1Ja 01/01/2006 - 30/06/2014 Deze variabele komt enkel voor in het bestand van het vierde kwartaal.