Bron DWH_SPFSS_VarDer

Een verbetering voorstellen

Naam instelling

FOD Sociale Zekerheid

Naam

DWH_SPFSS_VarDer

Geldigheidsperiode

01/01/2002 - ∞

Coverage/scope

Het bestand DWH_SPFSS_VarDer bevat afgeleide variabelen die gebaseerd zijn op de bestanden DWH_SPFSS_MED, DWH_SPFSS_PAY en DWH_SPFSS_RHT.

Periodiciteit

Het bestand DWH_SPFSS_VarDer is een jaarbestand dat per maand het recht op een tegemoetkoming (IT, IVT, THAB) bevat.

Observatie eenheid

In het bestand DWH_SPFSS_VarDer is het maandelijks recht op een tegemoetkoming de eenheid van observatie.

Structuur

Dit bestand bevat per individu per maand een aanduiding van het recht op een IT, IVT, IT-IVT of THAB.

Bijzonderheden/opmerkingen

De inkomensvervangende tegemoetkoming, integratietegemoetkoming en de tegemoetkoming voor de hulp aan bejaarden worden bepaald door de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkoming aan personen met een handicap.

Links

/