Variabele: Hoofdprestatie per werkgever

Een verbetering voorstellen

Naam

Hoofdprestatie per werkgever

Afkorting

Hoofdprestatie_werkgever

Thema

Arbeidsprestatie, Werkgever

Definitie/omschrijving

Code (Y/N) die aangeeft of de arbeidsprestatie al dan niet de hoofdprestatie is bij een gegeven werkgever

Bron

DWH_ONSSAPL_Statplus_PPO

Instelling

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten

Geldigheidsperiode

01/01/1997 - 31/12/2004

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

Voor de personen die verschillende arbeidsprestaties leveren bij eenzelfde werkgever die bijdrageplichtig is bij de RSZPPO, wordt de belangrijkste prestatie bij eenzelfde werkgever op de laatste dag van het kwartaal bepaald volgens de volgende criteria (in volgorde van belang):

  • actief op de laatste dag van het kwartaal;
  • verbonden met het hoogste bruto-loon (normaal loon + forfait);
  • het belangrijkste type prestatie (volgorde van belang: voltijds, deeltijds, bij tussenpozen/ seizoenarbeid, onbekend);
  • verbonden is met het grootst aantal arbeidsdagen (arbeidsuren in geval van deeltijdarbeid);
  • verbonden is met het grootst aantal gelijkgestelde dagen;
  • eerste in de lijst.

Het gaat om een afgeleide variabele op basis van DWH_ONSSAPL_Statplus_PPO.

Internationale compatibiliteit

/