Variabele: Reden uitsluiting van de werknemerslijn

Een verbetering voorstellen

Naam

Reden uitsluiting van de werknemerslijn

Afkorting

AFExclusionWr_onss100

Thema

Arbeidsprestatie, Arbeidsvolume

Definitie/omschrijving

Reden voor uitsluiting van de werknemerslijn

Bron

DWH_ONSSAPL_Statbase

Instelling

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten

Geldigheidsperiode

01/04/2012 - 31/12/2016

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

/

Internationale compatibiliteit

/