Variabele: Datum IT202 van grootouder 22

Een verbetering voorstellen

Naam

Datum IT202 van grootouder 22

Afkorting

Datum_it202_grootouder22

Thema

Persoonsgegevens

Definitie/omschrijving

Datum registratie reden van verblijf van grootouder 22. Indien een persoon meerdere waarden heeft, wordt de meest recente datum voor 31 december 2008 weergegeven.

Bron

DWH_RN_Origine

Instelling

Rijks- en KSZ-register

Geldigheidsperiode

31/12/2008 - ∞

Meetniveau

Ordinaal

Bijzonderheden/opmerkingen

Een datum van beslissing wijst op het feit dat de betrokkene een asielaanvraag heeft ingediend die resulteerde in een opname in het bevolkings- en vreemdelingenregister, omdat de vraag werd goedgekeurd of omdat de betrokkene om een andere reden dan asiel werd toegelaten (geregulariseerden).

Internationale compatibiliteit

/