Variabele: Onverschuldigd

Een verbetering voorstellen

Naam

Onverschuldigd

Afkorting

onverschuldigd

Thema

Kinderbijslag

Definitie/omschrijving

Deze variabele geeft de bedragen weer die worden teruggevorderd n.a.v. een negatieve regularisatie.

Bron

DWH_VUTG_KB_Bet_Berekende_Rechten

Instelling

Vlaams Agentschap Uitbetaling Groeipakket

Geldigheidsperiode

01/01/2019 - ∞

Meetniveau

N Metrisch

Bijzonderheden/opmerkingen

De variabelen "verschuldigd" en "overschuldigd" moeten samen worden gezien. Verschuldigd - onverschuldigd = Toegewezen bedrag (het bedrag waar het kind effectief recht op heeft).

Internationale compatibiliteit

/