Variabele: INSZ bijslagtrekkende

Een verbetering voorstellen

Naam

INSZ bijslagtrekkende

Afkorting

INSZ_bt

Thema

Kinderbijslag, Persoonsgegevens

Definitie/omschrijving

Identificatienummer van de sociale zekerheid (INSZ) van de bijslagtrekkende

Bron

DWH_INASTI_AllocFam

Instelling

Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen

Geldigheidsperiode

01/01/2000 - 30/06/2014

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

  • In tegenstelling tot de werknemersregeling waar de moeder prioritaire bijslagtrekkende is, is in het zelfstandigenstatuut de vader prioritaire bijslagtrekkende.
  • Indien de rechthebbende of bijslagtrekkende minstens halftijds loontrekkende is, valt het rechtgevend kind onder het kinderbijslagstelsel van de werknemers.
  • Indien de bijslagtrekkende een instelling is, is het gecodeerd INSZ van de bijslagtrekkende uiteraard niet ingevuld. De variabele 'Hoedanigheid van de bijslagtrekkende' kan dan wel meer duidelijkheid bieden.
  • Kinderbijslag voor zelfstandigen wordt pas uitbetaald indien de bijdragen met betrekking tot het tweede en derde voorafgaande kwartaal werden betaald.

Internationale compatibiliteit

/