Variabele: Maatregelen voor reorganisatie van de arbeidstijd

Een verbetering voorstellen

Naam

Maatregelen voor reorganisatie van de arbeidstijd

Afkorting

AFReorganisationmeasure_onss

Thema

Arbeidsprestatie, Arbeidsvolume

Definitie/omschrijving

Code die aangeeft dat de werknemer tewerkgesteld is in het kader van een maatregel tot

vermindering van de arbeidstijd, los van het feit of een eventuele bij de maatregel horende

vermindering van de bijdragen wordt gevraagd.

Bron

DWH_ONSSAPL_Statbase

Instelling

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten

Geldigheidsperiode

01/04/2012 - 31/12/2016

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

Herindeling door de RSZ-Stat van de maatregelen voor reorganisatie van de arbeidstijd.

Deze code wordt ook gebruikt om aan te duiden dat de werknemer effectieve arbeidsprestaties

levert waarvoor hij een verminderd loon ontvangt.

Internationale compatibiliteit

/
CodeBetekenisGeldigheidsperiodeOpmerkingen
AFSpecifieke stelsels van arbeid beperkt aantal uren, maar gelijkgesteld met voltijds arbeidsregime. 01/04/2012 - 31/12/2016
FIVerlofstelsels waarbij de werknemer volledig afwezig is en die in de praktijk gelijken op loopbaanonderbreking/tijdskrediet. De afwezigheid telt niet als prestatie. 01/04/2012 - 31/12/2016
FMVerlofstelsels waarbij de werknemer volledig afwezig is, maar waarvoor de werknemer nog een (gereduceerd) loon krijgt, vermits de afwezigheid komt door omstandigheden buiten de wil van de werknemer. Bijvoorbeeld: langdurige ziekte of economische werkloosheid. 01/04/2012 - 31/12/2016
FXVerlofstelsels waarbij de werknemer volledig afwezig is, maar waarvoor de werknemer nog een (gereduceerd) loon krijgt. De afwezigheid past in een eindeloopbaanregeling. 01/04/2012 - 31/12/2016
PIVerlofstelsels waarbij de werknemer gedeeltelijk afwezig is en die in de praktijk gelijken op loopbaanonderbreking/tijdskrediet. De afwezigheid telt niet als prestatie. 01/04/2012 - 31/12/2016
PMVerlofstelsels waarbij de werknemer gedeeltelijk afwezig is, maar waarvoor de werknemer nog een (gereduceerd) loon krijgt, vermits de afwezigheid komt door omstandigheden buiten de wil van de werknemer. Bijvoorbeeld: langdurige ziekte of economische werkloosheid. 01/04/2012 - 31/12/2016
PXVerlofstelsels waarbij de werknemer gedeeltelijk afwezig is, maar waarvoor de werknemers nog een (gereduceerd) loon krijgt. De afwezigheid past in een eindeloopbaanregeling. 01/04/2012 - 31/12/2016