Variabele: Dossiernummer

Een verbetering voorstellen

Naam

Dossiernummer

Afkorting

Frmd_id

Thema

/

Definitie/omschrijving

Het betreft het dossiernummer op basis waarvan de gegevens met betrekking tot de begunstigde (individuele kenmerken, statuut, categorie, ...) kunnen worden gelinkt aan zijn eventuele integratie (of die van zijn partner) in één van de activeringsprogramma's die door het OCMW tijdens dezelfde periode werden ingevoerd.

Bron

DWH_SPPIS_Paiements, DWH_SPPIS_Formulaires

Instelling

POD Maatschappelijke Integratie

Geldigheidsperiode

01/10/2002 - ∞

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

/

Internationale compatibiliteit

/