Variabele: Forfaitair Bedrag

Een verbetering voorstellen

Naam

Forfaitair Bedrag

Afkorting

forfaitair_bedrag

Thema

Pensioenen

Definitie/omschrijving

Het forfaitair berekende bedrag voor de prestaties van de jaren voor 1984 die meetellen voor de pensioenberekening. 

Bron

DWH_INASTI_PB_ECHTSCHEIDINGSPENSIOEN

Instelling

Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen

Geldigheidsperiode

01/01/2015 - ∞

Meetniveau

N Metrisch

Bijzonderheden/opmerkingen

/

Internationale compatibiliteit

/