Variabele: Aantal dagen arbeidsongeschiktheid

Een verbetering voorstellen

Naam

Aantal dagen arbeidsongeschiktheid

Afkorting

Aantal_dagen_ao

Thema

Moederschapsbescherming, Primaire arbeidsongeschiktheid, Ziekte

Definitie/omschrijving

Het aantal dagen primaire arbeidsongeschiktheid

Bron

DWH_CIN

Instelling

Nationaal Intermutualistisch College

Geldigheidsperiode

01/01/2003 - ∞

Meetniveau

Metrisch

Bijzonderheden/opmerkingen

Deze variabele bevat het aantal dagen arbeidsongeschiktheid van de weergegeven periode van arbeidsongeschiktheid.

Internationale compatibiliteit

/