Variabele: AllowanceType

Een verbetering voorstellen

Naam

AllowanceType

Afkorting

Code2

Thema

Invaliditeit, Ziekte

Definitie/omschrijving

De aard van de uitkering.

Bron

DWH_INAMI_Paiements

Instelling

Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

Geldigheidsperiode

01/01/1997 - ∞

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

Dit is één van de variabelen die de vroegere variabele betalingscode vervangt.

Internationale compatibiliteit

/

CodeBetekenisGeldigheidsperiodeOpmerkingen
0Gewone uitkering 01/01/1997 - ∞ /
1Forfaitaire (of verhoogde) uitkering voor hulp van derden 01/01/1997 - ∞ /
2Regularisatie ten gevolge van een tenlasteneming van een uitgave door het FBZ (verwijdering) 01/01/1997 - ∞ /
3Regularisatie ten gevolge van een tenlasteneming van een uitgave door een andere instelling dan het FBZ (FAO, gemeen recht) 01/01/1997 - ∞ /