Bron DWH_Fedris_FAT_DROI

Een verbetering voorstellen

Naam instelling

Federaal agentschap voor beroepsrisico's

Naam

DWH_Fedris_FAT_DROI

Geldigheidsperiode

01/01/2017 - ∞

Coverage/scope

Bevat de informatie over de dodelijke ongevallen.

Periodiciteit

De informatie wordt geregistreerd naarmate de aangiften ingediend worden. Fedris levert jaarlijks een bestand.

Observatie eenheid

De basiseenheid is het dossier met betrekking tot de aangifte van een arbeidsongeval.

Structuur

/

Bijzonderheden/opmerkingen

/

Links

Site web de Fedris