Variabele: Maand van betaling

Een verbetering voorstellen

Naam

Maand van betaling

Afkorting

Maand_betaling

Thema

Pensioenen

Definitie/omschrijving

Maand waarin effectief een betaling is gebeurd.

Bron

DWH_ONP_CADASTRE

Instelling

Rijksdienst voor Pensioenen

Geldigheidsperiode

01/01/2001 - 31/03/2016

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

  • De periode waarvoor de betaling werd verricht of zal worden verricht wordt aangeduid door de variabelen 'beginmaand_referteperiode' en 'eindmaand_referteperiode'.
  • De gegevens van het Pensioenkadaster zijn beschikbaar vanaf 2001 maar zijn pas echt geïntegreerd in het DWH AM&SB vanaf 2003. Dit betekent dat voor de data van 2001 en 2002 geen rijksregistergegevens, geen Lipro code, geen nomenclatuurcode of afgeleide variabelen beschikbaar zijn. Vanaf 2003 zijn deze gegevens wel beschikbaar.

Internationale compatibiliteit

/