Variabele: Maandelijks gesimuleerd bedrag IT

Een verbetering voorstellen

Naam

Maandelijks gesimuleerd bedrag IT

Afkorting

mnt_mens_AI_sim

Thema

Handicap, Sociale bijstand

Definitie/omschrijving

Deze variabele bevat het theoretisch maandelijks bedrag (IT) van de betrokken periode

Bron

DWH_SPFSS_RHT

Instelling

FOD Sociale Zekerheid

Geldigheidsperiode

01/01/2002 - ∞

Meetniveau

Metrisch

Bijzonderheden/opmerkingen

  • Deze variabele bevat enkel het theoretisch maandrecht IT voor de maand vermeld in de variabele "periode".
  • Indien er enkel een IVT is toegekend is de waarde voor deze variabele 0.
  • Indien er enkel een IT is toegekend is de waarde van deze variabele gelijk aan de waarde van variabele "mnt_mens_sim".
  • Deze variabele is van toepassing voor: IVT/IT

Internationale compatibiliteit

/